lørdag 4. juli 2009

21-27 Juni: Den ”Sædvanlige sommerpuds”

Even flekker med Black Varnish før bunnsmører undervannskroget
Eskil tjærer taljerepene


Douglas skifter spiker og driver svake punkter
Sommerpuds fordrer fint vær, og det ble det

Klar for sjøsetting”Stavanger” har vært på slipp, etter planen den siste ordinære slippsettingen før skøyta landsettes for alltid. Stedet var Mellemverftet i Kristiansund, der skøyta har hatt base siden 2002. I tjenestetiden (1901-1938) lå ”Stavanger” mange år i ”sommeropplag” i byen der Redningsselskapet tidligere hadde sitt hovedverksted. Der fikk skøyta også årlig sin ”sædvanlige sommerpuds”, som det står i de gamle rapportene.

I løpet av uken ble hun kontrollert, pusset, oljet og bunnsmørt fra stevn til stevn og kjøl til mastekule, i tillegg til detaljer i form av ovssverting, tjære på taljerepene, tauspleiseing osv. Ettersom det verken er maskin eller tilhørende tekniske installasjoner om bord er det aller meste arbeidet ”rett fram” og fikses raskt ved hjelp av standard remedier som trekkfastolje og maling samt treverk-, seil- og tauverkeskunnskap. Nok arbeid er det likevel. Med for å gjøre jobben var flere av ”Stavanger”s faste mannskap og andre støttespillere fra klippfiskbyen

20 juni: Regatta

Geitbåten "Fettamusa" på øvelsesslep opp Vågen
"Christiansund" sees under fokka til "Stavanger"
Tradisjonsbåtregattaen. Ni deltagende tradisjonsbåter, NØ bris, sol. "Stavanger" vant, "Christiansund" nr 2. Seilte siden på havna, satte Even på land og ombord igjen i fart langs brygga, vi trengte mer maling og trekkfastolje som han handlet hos Jonas Eriksen. Øvelseskrysset med geitbåten "Fettamusa" på slep opp Vågen. Ombord var Anne Nygren, Gunnar Todal, Tom Kaasen, Even Dromnes, Douglas Wilmot, Lars Backer og Johan J. Petersen
(Under: Illustrasjonsfoto: Nic Compton, Copyright)